Servicii I.S.C.I.R.

 • Asistenta privind identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, precum si transmiterea documentatiilor spre inregistrare la ISCIR.
 • Asistenta privind intretinerea si reparatiile la echipamentele/instalatiile care sunt luate in evidenta de ISCIR.
 • Intocmirea planului de mentenanta pentru echipamentele/sau instalatiile luate in evidenta la ISCIR.
 • Intocmirea si completarea instructiunilor specifice privind exploatarea in siguranta si legala a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta.
 • Asigurarea existentei instructiunilor de folosire ale fiecarui echipament/fiecarei instalatie.
 • Asigurarea registrelor privind inregistrarea instalatiilor /echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale fara de care acestea nu pot fi puse in funciune.
 • Urmarirea realizarii in termenele stabilite a dispozitiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica din partea organelor de control ISCIR.
 • Asigurarea prezentei in comisiile de achizitie a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR.
 • Evidenta mecanismelor de ridicat si a instalatiilor de presiune si urmarirea efectuarii la termen a verificarii tehnice oficiale fara de care acestea nu pot functiona.
 • Urmarirea pregatirii mecanismelor de ridicat, a instalatiilor de presiune si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale.
 • Examinarea in mod regulat a registrului de evidenta a supravegherii si luarea de masuri pentru remedierea imediata a defectiunilor semnalate.
 • Instructajul profesional si de securitate si sanatate in munca cu personalul de manevrare, o data pe semestru.