Situatii de Urgenta / P.S.I.

Consultanta si asistenta de specialitate in domeniul Situatiilor de Urgenta / P.S.I., conform competentelor profesionale dobandite:

  • consilierea angajatorului privind: dotarea locurilor de munca cu mijloace tehnice initiale de stingere a incendiilor;
  • asigurarea (contra cost) a materialelor de propaganda vizuala privind domeniul situatiilor de urgenta;
  • intocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de situatii de urgenta pentru toate categoriile de salariati;
  • efectuarea instructajului introductiv general si supervizarea efectuarii de catre seful locului de munca a instructajului la locul de munca si a instructajului periodic pe linie de situatii de urgenta pentru toti angajatii existenti si pentru fiecare nou angajat si asigurarea testarii acestora;
  • intocmirea planurilor de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca;
  • efectuarea controalelor tehnice de specialitate in scopul depistarii incalcarilor normelor de situatii de urgenta si informarea, in scris a beneficiarului despre neregulile constatate conform Ord.163 / 2007 Cap.II, art.5, lit.e);
  • informarea in scris a conducerii societatii asupra modificarilor survenite in legislatia in domeniu si a modului concret de implementare a acestora la nivelul unitatii.